U bent overtuigd van de energiebesparingen die uw bedrijf via Ensys kan realiseren?

In vijf stappen bereikt u uw doel .

Stap 1: de Quick Scan

U vraagt Ensys een gratis Quick Scan uit te voeren van het besparingspotentieel.
Blijkt daaruit dat het besparingspotentieel relatief beperkt is? Dan laat Ensys u dat eerlijk weten.
De kosten van de meting en de analyse worden immers door ons gedragen. We hebben er dus geen enkel belang bij om tijd en geld te investeren in een bedrijf dat een laag besparingspotentieel heeft.
Wilt u toch een uitgebreide analyse? Geen enkel probleem, als u de kosten van de meting zelf draagt.

Stap 2: de studieovereenkomst

Blijkt uit de Quick Scan dat uw bedrijf fors kan besparen op energie? Dan sluit Ensys een studieovereenkomst met u af om nauwkeurige metingen uit te voeren. Daarin spreken we onderling drie grenzen af. Eén: de minimale gegarandeerde besparing die de klant wenst. Twee: het maximale leasebedrag dat de klant wenst te betalen.  En drie: de maximale leaseperiode die de klant vooropstelt.  

Blijkt uit die metingen en berekeningen dat:

  • Ensys u de vooropgestelde minimumdoelstelling niet kan garanderen?
    Dan stopt het proces hier. U betaalt niet voor de meting en het rapport van Ensys.
  • Ensys u een besparing kan garanderen die hoger ligt dan de vooropgestelde minimumdoelstellingen én u een leasecontact kan aanbieden dat korter loopt dan de vooropgestelde termijn, met een leasebedrag dat lager ligt dan wat overeengekomen werd in de studieovereenkomst, dan hebt u twee mogelijkheden:
    • U beslist de voorgestelde groene installatie te laten plaatsen door Ensys. De meting en het rapport zijn gratis. 
    • U stemt niet toe met de plaatsing van de energiebesparende installatie. U betaalt dan een vergoeding voor de meting, analyse en rapportering van Ensys.

Stap 3: het Energie Prestatie Contract

Op basis van de metingen leggen we in een contract tussen uw bedrijf en Ensys vast hoeveel uw bedrijf jaarlijks minimaal zal besparen. Ensys garandeert u de minimale besparing.

Stap 4: de financiering

Via FaaS, een onafhankelijke financieringsmaatschappij, zorgen wij voor de financiering van uw energiebesparend project. In het contract dat uw bedrijf met FaaS sluit, wordt het leasebedrag en de looptijd van de lease-overeenkomst vastgelegd.

FaaS neemt het volledige investeringsrisico bij uw bedrijf weg. U draagt geen technisch, noch een een financieel risico. FaaS financiert de installatie, betaalt het onderhoud, en draagt de risico’s op eventuele technische defecten. U betaalt de lease terug met een deel van de gegarandeerde besparing. Na afloop van de leaseperiode wordt de installatie uw eigendom en geniet u de volledige besparing.

Zo kan u blijven investeren in de groei van uw bedrijf, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw energiekosten, en zonder dat u zelf financiële middelen hebt moeten vrijmaken voor de energie-investering. 

Stap 5: Installatie

Ensys installeert uw ecologische installatie, waarvan het de correcte werking garandeert.  Het onderhoud van de installatie is gedurende het leasecontract voor rekening van FaaS. U bent vrij van alle zorgen.